STARTSIDEN /
 

LILLÖRINGEN

 

   

Vårt klubbvatten är Skäftestjärn, 34 km utanför Luleå, på vägen mellan Selets bruk och Klöverträsk på skjutfält 608 Bodens södra, markområde 13. Titta på Skjutvarningar om du vill upp till tjärnen för att fiska. Tjärnen ligger inom skjutfätets säkerhetszon, så vägen kan vara avstängd om skjutningar pågår inne på skjutfältet. Fiskeregler.

Fisket Våren 2010 utplanterades 100 st öringar och 40 kg Regnbåge. Våren 2011 planterades det ut 50 kg på våren och 25 kg på hösten. Det är ungefär 125 regnbågar i vikter från över kilot ner till ett par hekto. Våren 2012 55 kg regnbåge i vikter från 2 kg till några hekto. William fångade årets största röding 2012 på 1,5 kg. Största regnbåge 2012 över 2,5 kg. Våren 2013 50 kg Regnbåge i vikter mellan strax över kilot till ett halvt kg. Öringarna som utplanterades 2010 hade nu växt till sig och öringar över kilot fångades.

   
 

Lillöringen Fiskeklubb
Fiskeklubben grundades 2007. Föreningen lyfter stolt fiskehatten för alla de människor som lagt ner tid, arbete och engagemang för fiskeklubben och vårt klubbvatten. Utan dessa eldsjälar hade det förmodligen sett mycket annorlunda ut idag. Vårt klubbvatten är Skäftestjärn, 34 km utanför Luleå, på vägen mellan Selets bruk och Klöverträsk.

Lillöringen Fiskeklubb
God fiskelycka önskar Styrelsen